【 ΠΡΩΙΝΟ ΣΗΜΕΡΑ 】 Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✎ Ένα αβοκάντο μπορεί να…

【 ΠΡΩΙΝΟ ΣΗΜΕΡΑ 】 Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά ━━━━━━━━━━━━━━━━└└━━━━└└━━━━└━━━━ ✎ Avocado ━m ━━━━━━━━━━━━━━━━ . Απόσπασμα της ημέρας: 〝Να είσαι πρόθυμος να είσαι αρχάριος κάθε πρωί.〞 – Meister Eckhart . .

Leave a Comment